nasdaqomx

IPO Action Plan Iceland

 

Increasing the efficiency and usefulness of Iceland‘s securities market – IPO Task force report

Nasdaq Iceland publishes a new report with suggestions on how to increase the efficiency and usefulness of the Icelandic securities market. We propose measures that on the one hand are designed to make it easier for companies to list and stay listed, and on the other hand measures to stimulate the interest of investors in the securities market. In total we make ten recommendations for improvements and present a timetable for actions associated with each one. There are high hopes that innovation and growth of small businesses will be one of the main driving forces of economic growth in the coming years, but smaller companies’ limited access to capital complicates the matter. There are similar issues facing economies across Europe. In the making of the report we pulled together opinions of a broad group of market participants on how we could improve both the financing environment for smaller companies as well as various other aspects of the Icelandic securities market, for the benefit of companies and investors.

Download report here

   

Aukin virkni og gagnsemi íslensks verðbréfamarkaðar

Nasdaq Iceland (Kauphöllin) gefur út skýrslu með tillögum um aukna virkni og gagnsemi íslensks verðbréfamarkaðar. Í skýrslunni eru lagðar til aðgerðir sem eru til þess fallnar að annarsvegar að auðvelda fyrirtækjum leiðina á markað sem og veru þar, og hinsvegar aðgerðir til að glæða áhuga fjárfesta á verðbréfamarkaði. Alls eru lagðar til tíu tímasettar leiðir til úrbóta. „Miklar vonir eru bundnar við grósku í nýsköpun og vöxt smærri fyrirtækja sem einn megin drifkraft hagvaxtar á komandi árum, en takmarkaður aðgangur margra smærri fyrirtækja að fjármagni flækir málið.”, segir Páll Harðarson, forstjóri Nasdaq Iceland. „Víða í Evrópu er uppi svipuð staða.  Við höfðum það í huga að draga fram álit breiðs hóps markaðsaðila á því hvernig mætti bæta bæði fjármögnunarumhverfi smærri fyrirtækja sem og bæta önnur þau atriði sem yrðu íslenskum verðbréfamarkaði, fyrirtækjum og fjárfestum til hagsbóta.“

Hlaða niður skýrslu

   
SHARE :