nasdaqomx

 

Capital Markets Union: The Road to Sustainable Growth in Europe

Nasdaq is fully supporting the EU vision on a Capital Markets Union (CMU) in order to unlock investment in the EU and create a single market for capital. The CMU Action Plan focuses more on large institutions than improving the capital markets themselves. To achieve the goal focus should rather be on increasing transparency, making the capital markets more accessible to smaller businesses, incentivizing long-term private investment in listed equities, encouraging the development and use of disruptive technology and ultimately creating jobs. As a key stakeholder Nasdaq welcomes the opportunity to be part of the solution, thus today launching a White Paper on the CMU.

Download the full white paper »  

Ett förbättrat börsnoteringsklimat för Sveriges tillväxt - problemanalys och förslag till åtgärder

Nasdaq Stockholm har genomfört en bred diskussion med näringslivet för att skapa en handlingsplan, med syfte att förbättra svenska företags möjligheter att finansiera tillväxt och jobbskapande.

Planen presenterades den 25 september 2013. 

Ladda ner här (PDF) » 

An Improved Climate for IPOs for Sweden's Growth - Problem Analysis and Proposed Actions

Nasdaq Stockholm has conducted a discussion with the business community to create a plan to improve the possibilities for companies to finance growth and job creation in Sweden.

The plan was presented on September 25, 2013. 

Download here (PDF) »

   

Checklista för media och analytikerkontakter

 

Ladda ner här (PDF) »