nasdaqomx

NASDAQ APV1 kertauskurssi

Nasdaq julkaisi lokakuussa 2013 ensimmäisenä Suomessa e-kurssin, jonka avulla sijoituspalvelututkinnon jo läpäisseet henkilöt voivat pitää huolta osaamisestaan sekä tietojensa ajantasaisuudesta. Jatkokurssi paneutuu sijoituspalvelututkinnon keskeisimpiin ja aktiivisimmin muuttuviin aihealueisiin. Se perehdyttää opiskelijan tuoreimpiin lainsäädäntömuutoksiin, –aloitteisiin sekä verotukseen. E-kurssi käy läpi myös osakekaupankäyntiä syvällisemmin ja valaisee miten kauppa toteutuu pörssissä.

Kurssin rakenne seuraa APV1 e-kurssin rakennetta

Nasdaq APV1 –kertauskurssi koostuu viidestä aihealueesta, jotka ovat:

  • Kansantalous, rahoitusmarkkinoiden rakenne ja yritystalous
  • Sijoittaminen, säästäminen ja vakuuttaminen
  • Sijoituspalvelutoiminnan sääntely ja EU-regulaatiohankkeet
  • Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeus
  • Osakekaupankäynnin perusteet

Materiaali sisältää runsaasti tehtäviä ja tekstiä havainnollistavia kuvia. EU-regulaatiohankkeita ja osakekaupankäynnin perusteita käsittelevät osiot löytyvät ainoastaan Nasdaq APV1 -kertauskurssista.

Nasdaq päivittää aktiivisesti e-kurssia, jotta opiskelijalla on aina ajatasaisin tieto. Käyttöjakson aikana tapahtuvat mahdolliset päivitykset sisältyvät automaattisesti hintaan ja niiden ajankohdasta sekä sisällöstä tiedotetaan opiskelijoille.

Kurssitodistus merkiksi tietojen päivittämisestä

Kertauskurssi on toteuteutettu täysin e-oppimisena ja se on tutkinnon järjestäjän (APV Sijoitustutkinnot Oy) hyväksymää koulutusta. Opiskelija saa Nasdaqilta tunnukset, joilla hän pääsee käsiksi oppimisympäristöstä löytyviin materiaaleihin. Opiskelija voi aloittaa kurssin milloin vain ja opiskella itselleen parhaiten soveltuvaan aikaan.

Kurssin lopuksi opiskelijan on vastattava kahteen laajaan, kurssimateriaaleihin pohjautuvaan case-tehtävään, joiden läpäiseminen on ehtona kurssitodistuksen saamiselle. Kurssitodistukella opiskelija pystyy osoittamaan päivittäneensä sijoituspalvelututkinnon sisältämät tiedot. Nasdaq tarkastaa case-tehtävät.

SHARE :